fbpx

Nyereményjáték

A Bartus Team Kft. által szervezett Nyereményjáték

RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

Nyereményjáték neve

„Jysk utalvány nyereményjáték”

 A nyereményjáték szervezője

Bartus Team Kft. (székhely: 6000, Újsolt, Rákóczi u 22. adószáma: 25195213-2-03, a továbbiakban: „Szervező”) szervezi a nyereményjátékot költöztető szolgáltatásának promótálása és népszerűsítése céljából.

A nyereményjátékban történő részvétel feltételei

 A Szervező által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: ”Nyereményjáték”) kizárólag azok a személyek (a továbbiakban: „Játékos”) vehetnek részt, akik a Jysk Nyereményjáték posztot lájk-olják, és hozzászólásba beírják, hogy a szervező honlapjának elérhetőségét: www.bartusteam.hu , https://bartusteam.hu/.  Kis- és nagybetű nem számít.  

A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével a jelen Játékszabályzatot automatikusan elfogadja. A Nyereményjáték résztvevők között a Szervező 1, azaz egy db 20.000 Ft-os Jysk vásárlási utalványt ajándékoz a kisorsolt nyertes számára.

A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes jelentkezésen alapul.

 A Nyereményjáték időtartama

A jelen Nyereményjáték 2020. október 2-án posztolás után indul 15:15-kor, és 2020. október 31-án 23:59 óráig tart.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja a felelősségét bármely hálózat, számítógépes hardware, vagy software, vagy bug miatt bekövetkező meghiúsulás esetén.

A Játék nyereménye, a sorsolás

 A Játék nyereménye 2020. november 1 és 5 között kerül kisorsolásra a Szervező ügyvezetője, Bartus Péter által. A sorsolásra számítógépes program segítségével kerül sor 2 tanú jelenlétében. A sorsolásról jegyzőkönyv kerül felvételre.

A Játék nyertesének értesítése

Szervező a nyeremény nyertesének nevét a Bartus Team Kft. Facebook oldalán Facebook posztban teszi közzé a sorsolástól számított 1 napon belül. A nyertes Játékosnak ezen posztra válaszolva, vagy üzenetben, vagy telefonon kell a Szervezőt tájékoztatnia a nyeremény igénybevételéhez szükséges adatokról (pl.: teljes neve, címe, e-mail címe, telefonszám) és a lehetséges időpont egyeztetésről.

Szervező a sorsoláson 1 nyertest és 1 pótnyertest sorsol ki. A pótnyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos nem felel meg Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy a sorsolás után a Játékos a Szervező általi kapcsolatfelvételre 5 napon belül nem válaszol.

A Játékos jogai és kötelezettségei

Valamennyi Játékos a szabályzat értelmében köteles együttműködni annak érdekében, hogy Nyereményjáték érvényesen kerüljön lebonyolításra.

Amennyiben a nyertes Játékos az együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása, rendelkezésre bocsátása meghiúsul, úgy Szervező mentesül az ebből fakadó felelősség és a nyeremény felhasználásának kötelezettsége alól.

Szervező a nyeremény szolgáltatás lehetőségét legkésőbb a sorsolás eredményének közzétételét követő 30 napon belül köteles biztosítani és 90 napon belül teljesíteni. A Játékos elfogadja, hogy a nyeremény más személyre nem ruházható át, és pénzre nem váltható.

A Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a Játék során megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához felhasználhassa. A Szervező végzi az adatkezelést. A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti az bartusteamkft@gmail.com email címen. Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adatszolgáltatás önkéntes.

Egyéb rendelkezések

 Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást követ el, vagy játékszabályzat szabályait szándékosan megszegi.

Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték semmilyen formában nem jóváhagyott, vagy támogatott a Facebook által, illetve nem a Facebook együttműködésével kerül megrendezésre.